Home / อาหารและร้านค้า

อาหารและร้านค้า

มหาวิทยาลัยเน้นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันใน ชุมชน หรือเมืองมหาวิทยาลัย โดยตระหนักในการมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงสนับสนุนให้มีบริการ และสวัสดิการหลายอย่าง บริการอย่างหนึ่ง คือ ร้านค้าร้านอาหาร ซึ่งนักศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือก กำกับดูแล และติดตามประเมินผล

ประเภทร้านค้าที่เปิดให้บริการ

 1. ร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภค (Minimart) จำนวน 2 ร้าน
 2. ร้านซัก-อบ-รีด จำนวน 2 ร้าน
 3. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 ร้าน
 4. ร้านหนังสืออุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 1 ร้าน
 5. ร้านเซเว่นอิเลฟเว็น จำนวน 1 ร้าน

ประเภทร้านอาหารที่เปิดบริการ

 1. ร้านข้าวแกง (ไทยพุทธ)
 2. ร้านอาหารมุสลิม
 3. ร้านอาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว และก๋วยเตี๋ยว
 4. ร้านเครื่องดื่มและขนมหวาน
 5. ร้านผลไม้และขนมขบเคี้ยว
 6. ร้านอาหารอีสานและของทอด
 7. ร้านอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้

ร้านอาหารจัดบริการไว้ 3 จุด คือ

 • โรงอาหาร 4 (ข้างศูนย์คอมพิวเตอร์)
  • เปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)
  • เวลา 06.30 – 00 น.
 • โรงอาหาร 1 (อาคารกิจกรรม)
  • เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • เวลา 06.30 – 00 น.
 • ศูนย์อาหารกลางคืน
  • เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 00 น.

เพื่อให้การบริการของร้านต่างๆ เป็นที่พึงพอใจแก้ผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงมีการประเมินผลการให้บริการร้านค้าและร้านอาหาร โดยการออกแบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการ ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งเปิดกว้างให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

ในส่วนของศูนย์อาหารกลางคืนนั้น แบ่งการควบคุมดูแลเป็น 2 โซน คือ มีทั้งในส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการกำกับควบคุม (จำนวน 14 ร้าน) และส่วนของร้านอาหารแผงลอย (จำนวน 40 ร้าน) ที่กำกับควบคุมดูแลและบริหารจัดการ โดยนักศึกษาเองจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ซึ่งรายได้จากการดำเนินการในส่วนนี้ ร้อยละ 60 ใช้เป็นงบประมาณขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ในการทำกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ส่วนอีกร้อยละ 40 มหาวิทยาลัยใช้เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ของศูนย์อาหารกลางคืน

Facebook Comments