Home / บริการวิชาการ58 / โครงงานพัฒนาสื่อแนะนำการท่องเที่ยวเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

โครงงานพัฒนาสื่อแนะนำการท่องเที่ยวเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

โครงงานพัฒนาสื่อแนะนำการท่องเที่ยวเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MMA-493 Multimedia Technology and Animation Senior Project II จัดทำโดย นายอัครวิทย์ ดอกกฐิน นางสาวพิมพ์ชนก แมนเมือง นางสาวกรรณิการ์ วิรุณมุ่งเผยแพร่และให้รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และจุดเยี่ยมชมในบริเวณเขื่อนรัชชประภา

ปี                           :   2558
หัวหน้าโครงการ  : อาจารย์วิทยา หอทรัพย์ และ อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

Facebook Comments