Home / ข่าวกิจกรรม / Back to School! “DIM” พบปะนักศึกษาร่วมวางแผนการเรียน/การสหกิจศึกษาต่างประเทศ

Back to School! “DIM” พบปะนักศึกษาร่วมวางแผนการเรียน/การสหกิจศึกษาต่างประเทศ

วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคการเรียนวันแรกของปีการศึกษา 1/2561 ด้วยความห่วงใยจากคณาจารย์ในหลักสูตร  หลักสูตร DIM จึงได้จัดประชุมย่อยขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  ร่วมให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียนล่วงหน้าตลอดปีการศึกษานี้ ทำให้นักศึกษาสามารถบริหารตารางเวลาของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนัดแนะเพื่อทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่จะมีขึ้นในภาคการศึกษานี้ด้วย

และสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะเตรียมตัวออกสหกิจศึกษาก็ได้มีการให้ข้อมูลจากอาจารย์ผู้ประสานงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้มีสถานประกอบจากประเทศจีนเพิ่มเข้ามาในรายชื่อสถานประกอบการต่างประเทศที่นักศึกษาหลักสูตร DIM สามารถเลือกออกปฏิบัติงานได้ในภาคการศึกษที่ 3 เนื่องจากสถานประกอบแจ้งความต้องการคุณสมบัติของตำแหน่ง/ผู้ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนักศึกษาในหลักสูตร DIM เป็นอย่างมาก จากเดิมที่รายชื่อสถานประกอบการอยู่แล้ว 5 ประเทศ ได้แก่ Australia, India, Japan, Malaysia, Morocco

Facebook Comments

About Khundee Lamsub

Check Also

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาสารสนเ …