Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บรรยายกาศการเรียนการสอนนักศึกษาปี 1 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บรรยายกาศการเรียนการสอนนักศึกษาปี 1 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการรับสมัครนักศึกษาที่ผ่านมา ได้เปิดเทอมปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 มาชมบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในรายวิชา Web Design and Development ปี 1 ก็จะได้ลงมือ Coding กันแล้ว และที่สำคัญห้อง Lab ใหม่น่าเรียนอีกด้วย

Facebook Comments

Check Also

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

อาจารย์ ดร.สิริ …