Home / ข่าวกิจกรรม / ภาพบรรยากาศ ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม Intro…to The Magazine Editing

ภาพบรรยากาศ ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม Intro…to The Magazine Editing

ห้องเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ น่าเรียนขนาดไหนมาดูกันค่ะ

ภาพบรรยากาศ ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม Intro…to The Magazine Editing เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 รายวิชา การบรรณาธิกรและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน จาก บ.นโม คิดดี คุณนริสา ลีละถาวรปัญญา และ คุณวิชชุดา ชาญณรงค์ มาให้ความรู้ดีๆกับน้องๆ ขอขอบคุณมากๆค่ะ

 

 

Facebook Comments

About patsaraporn saena

Check Also

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

อาจารย์ ดร.สิริ …