Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ”

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จัดโดย หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล [DIM] ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Facebook Comments

About Khundee Lamsub

Check Also

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

อาจารย์ ดร.สิริ …