Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ”

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จัดโดย หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล [DIM] ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Facebook Comments

About Khundee Lamsub

Check Also

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาสารสนเ …