Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มาชมบรรยากาศการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายวิชา Service Oriented Architecture and Web Service Technology ซึ่งเป็นวิชาเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย ภายในรายวิชาจะมีการเรียนรู้ขั้นตอนในการสร้าง Web Service และยังมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาช่วยกันค้นคว้าหาความรู้แล้วนำมาแบ่งบันในห้องเรียน

Facebook Comments

Check Also

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

อาจารย์ ดร.สิริ …