Home / ข่าวกิจกรรม / หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพิ่มความพร้อมแก่นักพัฒนาเกมมือถือและมัลติมีเดียรุ่นใหม่

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพิ่มความพร้อมแก่นักพัฒนาเกมมือถือและมัลติมีเดียรุ่นใหม่

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เสริมความพร้อมแก่นศ.มัลติมีเดียรุ่นใหม่โดยสนับสนุนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแก่นศ. เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการผลิตเกมและมัลติมีเดียบนโทรศัพท์มือถืออย่าง AR-VR โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “โครงการการพัฒนาท่องเที่ยววิถีปากพนังโดยนวัตกรรม 4.0 สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบ”

ได้แก่โทรศัพท์มือถือ ASUS Zenphone จำนวน 4 เครื่อง VR Display จำนวน 5 เครื่อง

ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวล้วนมาจากการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านอุปกรณ์การเรียนรู้  และสร้างโอกาสให้นศ.ที่จะเป็นนักพัฒนาสื่อมัลติมีเดียรุ่นใหม่ได้ทดลองผลงานของตนบนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงนึกถึง #MTAWalailak

Facebook Comments

About sitthipong janprung

Check Also

ประทับใจ “ค่ายเด็ก Like สาระ (Weekend camp)” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมค่ …