Home / ข่าวกิจกรรม / สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาทางสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) โดยในกิจกรรมนี้ได้มีการจัดติวเนื้อหาในภาคเช้า และภาคบ่ายจัดการสอบ Certificate ให้กับนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ต้องสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอขอบพระคุณบริษัท ARIT CO., LTD เป็นอย่างสูง ที่ให้ความกรุณามา ณ ที่นี้ ทำให้นักศึกษาที่สอบผ่าน ได้รับใบ certificate เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงานในอนาคต

Facebook Comments

About jaruwan laksanajan

Check Also

ประทับใจ “ค่ายเด็ก Like สาระ (Weekend camp)” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมค่ …