Home / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษา internship student Mr.HENRI BOTTIER จากประเทศฝรั่งเศสนำเสนอผลงาน

นักศึกษา internship student Mr.HENRI BOTTIER จากประเทศฝรั่งเศสนำเสนอผลงาน

นักศึกษา internship student Mr.HENRI BOTTIER จากประเทศฝรั่งเศส นำเสนอผลงาน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท เข้าฟังในหัวข้อ “Help for Industrial Assembly” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้อง 268 อาคารวิชาการ 3

 

Facebook Comments

Check Also

บริษัทยานนิกซ์ บริษัทอันดับหนึ่งที่ให้บริการ visual Effect แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ขออนุญาติประชาส …