Home / ข่าวกิจกรรม / ภาพบรรยากาศ ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม Intro…to The Magazine Editing

ภาพบรรยากาศ ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม Intro…to The Magazine Editing

ห้องเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ น่าเรียนขนาดไหนมาดูกันค่ะ

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 รายวิชา การบรรณาธิกรและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน จาก บ.นโม คิดดี คุณนริสา ลีละถาวรปัญญา และ คุณวิชชุดา ชาญณรงค์ มาให้ความรู้ดีๆกับน้องๆ ขอขอบคุณมากๆค่ะ

Facebook Comments

About patsaraporn saena

Check Also

ประทับใจ “ค่ายเด็ก Like สาระ (Weekend camp)” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมค่ …