Home / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเอกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานที่โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต

นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเอกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานที่โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต

นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเอกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานที่โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต

นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเอกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานที่โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต
ขอขอบคุณมร.เซดริค เบสเซรย์ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธราและคุณมีพร เอี๋ยวพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กรพร้อมทีมงานที่ช่วยแนะแนวและมอบความรู้ ประสบการณ์และมุมมองการทำงานให้กับน้องๆด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพถ่ายจาก โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ค่ะ

Facebook Comments

About patsaraporn saena

Check Also

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพบปะสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรมรองอธิกา …