Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะ ครูแนะแนว

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะ ครูแนะแนว

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพบปะ ครูแนะแนวจากทั่วประเทศจำนวน 150 คน โดยทั้ง 5 หลักสูตรของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีการให้ข้อมูลหลักสูตรใหม่ ที่จะเปิดในปี 2562 นอกจากนี้มีการแสดงผลงานนักศึกษาหลากหลายงานผลงาน ทำให้ครูแนะแนวที่เข้าร่วมในงานนี้สามารถเห็นภาพและได้รับข้อมูลมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่เข้าสนใจศึกษาต่อในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตต่อไป ทางสำนักวิชาสารสนเทศศาสตต้องของขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี

Facebook Comments

Check Also

การประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 (National Conference on Informatics, NCIs2019)

งานประชุมวิชากา …