Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก และอาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา ตัวแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ จำนวน 84 คน โดยเป็นอาจารย์จำนวน 8 คนและนักเรียนจำนวน 76 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้หลักสูตรที่ใช่ สำนักวิชาที่ชอบ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร พร้อมทั้งพูดคุย และแนะนำสำนักวิชาสารเทศศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาใน 6 หลักสูตรของสำนักวิชา ซึ่งน้องๆ ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติมของแต่ละหลักสูตรได้ที่ https://informatics.wu.ac.th/2018/11/12/portfolio/

Facebook Comments

Check Also

การประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 (National Conference on Informatics, NCIs2019)

งานประชุมวิชากา …