Home / ข่าวกิจกรรม / สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดบ้านจัดค่าย “เด็ก Like สาระ” (Day camp)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดบ้านจัดค่าย “เด็ก Like สาระ” (Day camp)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดบ้าน รับนักเรียน ม.6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เข้าค่าย “เด็ก Like สาระ” ครั้งที่ 1 สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยการจัดกิจกรรมค่ายเด็ก Like สาระ (Day camp) ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 9.00-16.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนชั้นม. 6 สาย วิทย์-คณิต จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมร่วมค้นหาตัวตนในหลักสูตรที่ตัวเองชอบ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวต้อนรับน้องๆ และคุณครู จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และกล่าวถึงความสำคัญในการจัดค่าย “เด็ก Like สาระ” (Day camp) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และนักเรียนจะได้เข้าใจภาพของการเรียนการสอนทั้ง 5 สาขา 6 หลักสูตรของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่สำคัญนักเรียนเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการบอกเล่าข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยอีกด้วย  ภายใน 1 วัน ของการเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการของสำนักวิชาฯ

โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย การอบรมเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแอพลิเคชันบนมือถือขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมควบคุม IoT การสร้างแฟ้มสะสมผลงานให้โดนใจกรรมการ การถ่ายรูปอย่างมืออาชีพโดยใช้มือถือ และการทดลองใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี Virtual reality ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ที่ใช้ในการเรียนการสอนจริง และที่สำคัญคือ กิจกรรม Campus Tour โดยนำนักเรียนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามจากสวนวลัยลักษณ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำและสนามหญ้าเทียม ณ ศูนย์กีฬา รวมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนจริงผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อันทันสมัย และหลังเสร็จสิ้นค่ายได้มีการมอบเกียรติบัตร ค่าย “เด็ก Like สาระ” (Day camp) ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการรับรองการผ่านการอบรมกิจกรรมต่างๆของสำนักวิชาฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางสำนักวิชาฯ ได้จัดรถตู้มหาวิทยาลัยไปรับ-ส่งนักเรียน และคุณครูจากโรงเรียน และเดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

หากโรงเรียนหรือนักเรียนคนใดสนใจอยากให้นักเรียนเข้าร่วมค่าย ในครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก e-mail : ksirivaj@wu.ac.th โทร. 075-672206-7

 

Facebook Comments

Check Also

การประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 (National Conference on Informatics, NCIs2019)

งานประชุมวิชากา …