Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษา กับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษา กับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษา กับ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ Mana Room โครงการ English Programme เมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 10.30 น.โดยมี นางแสงจันทร์ มิตรกูล รักษาการผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาและรองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมนายสุรพงศ์ มิตรกูล / เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
และ ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นพยาน ในพิธีลงนาม

หลังจากนี้ ทางสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จะร่วมกันพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในด้านการเรียน การสอน และด้านอื่น ๆ ต่อไป

Facebook Comments

Check Also

การประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 (National Conference on Informatics, NCIs2019)

งานประชุมวิชากา …