Home / ข่าวกิจกรรม / สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดต่อเนื่อง ค่าย “เด็ก Like สาระ” ครั้งที่ 2 เปิดบ้านรับนักเรียน ม.6 จากโรงเรียนจรัสพิชากร

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดต่อเนื่อง ค่าย “เด็ก Like สาระ” ครั้งที่ 2 เปิดบ้านรับนักเรียน ม.6 จากโรงเรียนจรัสพิชากร

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายเด็ก Like สาระ (Day camp) ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 12 ธันวานคม 2561 ที่ผ่านมา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 34 คน และคุณครู 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาตัวตนในหลักสูตรที่ตัวเองชอบ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวต้อนรับน้องๆ และคุณครู จากโรงเรียนจรัสพิชากร โดย 1 วัน ของการเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการของสำนักวิชาฯ 

กิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วย การอบรมเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแอพลิเคชันบนมือถือขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมควบคุม IoT การสร้าง Line@ การถ่ายรูปอย่างมืออาชีพโดยใช้มือถือ และการทดลองใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี Virtual reality ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ที่ใช้ในการเรียนการสอนจริง และที่สำคัญคือ กิจกรรม Campus Tour โดยนำนักเรียนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อันทันสมัย สื่อการศึกษา ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำและสนามหญ้าเทียม ณ ศูนย์กีฬา รวมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนจริงผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom) เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สุดท้ายก่อนปิดค่าย นักเรียนได้เยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามจากสวนวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับน้องๆอย่างอบอุ่น 

หลังเสร็จสิ้นค่ายได้มีการมอบเกียรติบัตร ค่าย “เด็ก Like สาระ” (Day camp) ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการรับรองการผ่านการอบรมกิจกรรมต่างๆของสำนักวิชาฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางสำนักวิชาฯ ได้จัดรถตู้มหาวิทยาลัยไปรับ-ส่งนักเรียน และคุณครูจากโรงเรียน และเดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ 

หากโรงเรียนไหนสนใจอยากให้นักเรียนเข้าร่วมค่ายครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 075-672206-7 หรือ https://informatics.wu.ac.th

Facebook Comments

Check Also

เรียนๆเล่นๆ บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา MTA60-226 Game Introduction

#เรียนรู้อย่างส …