Home / prateep kongkla

prateep kongkla

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมความต้องการ

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้เชิญบุคล …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย 3 วิทยาเขต ประชุมกิจกรรม ITM Network

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมซอต์ฟแวร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับการไฟฟ้า เขต 2 ภาคใต้ จัดอบรมหลักสูตร Introduction to Data Analytics with RapidMiner

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ Roadshow โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศ …

Read More »

10 คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ …

Read More »

รุ่นพี่วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1 แนะนำหลักสูตร

วันนี้มาฟังรุ่นพี่จากหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รุ่ …

Read More »

กิจกรรมนำเสนอสหกิจศึกษา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2562 ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 …

Read More »