Home / prateep kongkla

prateep kongkla

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ บุคลากรหลักสูต …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ Scrum

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการจัดกิจกรรมกระบวนก …

Read More »

งานสัมนาวิชาการประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 …

Read More »

รุ่นพี่วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้ความรู้รุ่นน้อง

ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ในรายวิชากระบวนการวิศวก …

Read More »

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายเด็ก(ไลค์)สาระ

เด็ก(ไลค์)สาระ ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมสนุกและเรียนรู้ใ …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก และอาจารย์คณิตสรณ์ ส …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มาชมบรรยากาศการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์ …

Read More »