Info

ข่าวกิจกรรม

ค่าย IT

สนุกสุดมันส์! ไปกับ ค่าย IT อรุ่มเจ๊าะ Camp66 กับหลักสูตร ITD ม.วลัยลักษณ์

          เมื่อวันที่ 21-22 มก …

สนุกสุดมันส์! ไปกับ ค่าย IT อรุ่มเจ๊าะ Camp66 กับหลักสูตร ITD ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ต้อนรับความสุขหลังปีใหม่ กับกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง – พี่ DCM

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรดิจิทัลคอน …

ต้อนรับความสุขหลังปีใหม่ กับกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง – พี่ DCM Read More »

คณะศึกษาดูงานฯ สพม.นครศรีธรรมราช และผู้อำนวยการโรงเรียน ต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.30 น ได้มีคณ …

คณะศึกษาดูงานฯ สพม.นครศรีธรรมราช และผู้อำนวยการโรงเรียน ต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาสีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2565 (Info Sports Day 2022)

กิจกรรมมหกรรมกีฬาสีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2565 …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาสีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2565 (Info Sports Day 2022) Read More »

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการสารสนเทศ บริการ และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ณ จังหวัดภูเก็ต เสริมสร้างมุมมองการถ่ายทอดสารสนเทศเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 หลักสูตรดิจิทัลค …

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการสารสนเทศ บริการ และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ณ จังหวัดภูเก็ต เสริมสร้างมุมมองการถ่ายทอดสารสนเทศเชิงวัฒนธรรม Read More »

ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด ครั้งที่ 21

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดฯ ครั้งที่ 21 เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด

เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิ …

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดฯ ครั้งที่ 21 เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุด Read More »

สานสัมพันธ์น้องพี่ITD

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง

        เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสาร …

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง Read More »