Info

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “สื่อดิจิทัลในยุคที่ท้าทาย”

          สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับศูนย์ความเป็นเล …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “สื่อดิจิทัลในยุคที่ท้าทาย” Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Claudia Maria Aymar, Head of Program Department of Media Conception and Production

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Claudia Maria Aymar, Head of Program Department of Media Conception and Production Read More »

โรดโชว์สภาราชินี 29 พ.ย.66

“สารสนเทศสัญจร” ตะลุยแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นำทีมโดย รักษาก …

“สารสนเทศสัญจร” ตะลุยแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง Read More »

โรดโชว์ศรีธรรมราช20-24 พ.ย.66

“สารสนเทศสัญจร” ตะลุยแนะแนวโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 รักษาการผู้ช …

“สารสนเทศสัญจร” ตะลุยแนะแนวโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กาญจนา หฤหรรษพงศ์ และ ผศ.ดร.บูคอรี ซาเหาะ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ขอ …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กาญจนา หฤหรรษพงศ์ และ ผศ.ดร.บูคอรี ซาเหาะ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read More »

Info roadshow’ 67

“สารสนเทศสัญจร” ตะลุยแนะแนวโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาสารสนเ …

“สารสนเทศสัญจร” ตะลุยแนะแนวโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ITสัญจรกทม.

“สารสนเทศสัญจร” ตะลุยแนะแนวโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิช …

“สารสนเทศสัญจร” ตะลุยแนะแนวโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ Read More »

พัฒนาชุมชน

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม “เด็กสาระ อาสา พัฒนาชุนชน”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสำนัก …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม “เด็กสาระ อาสา พัฒนาชุนชน” Read More »