Info

ข่าวการเรียนการสอน / วิจัย / บริการวิชาการ

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อำเภอท่าศาลา-สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอท่าศาลาและอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นพื …

โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อำเภอท่าศาลา-สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ดูงานIMI

IMI ตะลุยโลก ณ โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมดีๆของรุ่นพี่เรา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ …

IMI ตะลุยโลก ณ โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ เพื่อนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ เพื่อนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ

ด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม สำนัก …

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ เพื่อนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ Read More »

ชวนมาชมผลงานของน้อง MTA รุ่น 15 จากส่วนหนึ่งของรายวิชา MAG62-113 Digital Drawing and Painting

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมชวนมาชมผลงานของน้อง MTA รุ่น 15 จากส่วนหนึ่งของรายวิชา MAG62-113 Digital Drawing and Painting

ต้อนรับช่วงปิดเทอมด้วยการชวนมาชมผลงานของน้อง MTA รุ่น 1 …

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมชวนมาชมผลงานของน้อง MTA รุ่น 15 จากส่วนหนึ่งของรายวิชา MAG62-113 Digital Drawing and Painting Read More »

ค่าย MTA สุมหัว camp หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ แอนิเมชันและเกม

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม ค่าย MTA สุมหัว camp หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ แอนิเมชันและเกม

เมื่อวันที่ 21 -22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคโนโ …

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม ค่าย MTA สุมหัว camp หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ แอนิเมชันและเกม Read More »

สัมมนาวิชาการนานาชาติ

สำนักวิชาสารสนเทศฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Informatics Education in Disruptive Era”

27 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช, …

สำนักวิชาสารสนเทศฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Informatics Education in Disruptive Era” Read More »

ตีพิมพ์บทความวิจัย Q1

คณาจารย์หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ตีพิมพ์บทความวิจัย Scopus Q1 ในวารสาร : Contemporary Educational Technology

 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ …

คณาจารย์หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ตีพิมพ์บทความวิจัย Scopus Q1 ในวารสาร : Contemporary Educational Technology Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มหาวิทยาลัยวลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มหาวิทยาลัยวลักษณ์ Read More »

ศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลแหลมตะลุมพุก สำหรับการขายออนไลน์

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลแหลมตะลุมพุก สำหรับการขายออนไลน์

ความเป็นมา ชุมชนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความต้องการจะนำความรู …

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลแหลมตะลุมพุก สำหรับการขายออนไลน์ Read More »

เพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่น

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลกลาย สำหรับการขายออนไลน์

ความเป็นมาของโครงการ ชุมชนตำบลกลายมีความต้องการจะนำความ …

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลกลาย สำหรับการขายออนไลน์ Read More »