ข่าวการเรียนการสอน / วิจัย / บริการวิชาการ

วิจัยในมนุษย์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนดลยีดิจิทัลทางการแพทย์ กับวิจัยในมนุษย์ในรายวิชาโครงงานนวัตกรรม

     วันที่ 18 มีนาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร […]

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนดลยีดิจิทัลทางการแพทย์ กับวิจัยในมนุษย์ในรายวิชาโครงงานนวัตกรรม Read More »

care Khun

Care Khun แอพลิเคชันดีๆจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ

     วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 3

Care Khun แอพลิเคชันดีๆจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับร่วมกับ School of Communication และ Centre for Instructional Technology & Multimedia, Universiti Sains Malaysia (USM) จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

             เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 สำนักวิชาสาร

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับร่วมกับ School of Communication และ Centre for Instructional Technology & Multimedia, Universiti Sains Malaysia (USM) จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Read More »

การเรียนการสอน_DTM

โปรเจคตัวร้ายยย กับรายวิชาโครงงานนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์

          เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่

โปรเจคตัวร้ายยย กับรายวิชาโครงงานนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ Read More »

รายวิชา DCM63-238 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อลงมือปฏิบัติจริงกับรายวิชา DCM63-238 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรดิจิทัลคอนเ

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อลงมือปฏิบัติจริงกับรายวิชา DCM63-238 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ Read More »

Sony University Road-Tour

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ได้รับความร่วมมือจาก Sony ประเทศไทยจัดกิจกรรม Sony University Road-Tour 2024

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาหลักสูตรดิ

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ ได้รับความร่วมมือจาก Sony ประเทศไทยจัดกิจกรรม Sony University Road-Tour 2024 Read More »

เตรียมสหกิจศึกษาIT

IT เตรียมสหกิจศึกษาบูรณาการร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาเทคโนโลยีสารสนเท

IT เตรียมสหกิจศึกษาบูรณาการร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Read More »

IMI_Seminar

สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ “Rehabilitation Robotic System with Forelimb-Hindlimb Phase synchronization in Rats with Spinal Cord Injury”

      เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิ

สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ “Rehabilitation Robotic System with Forelimb-Hindlimb Phase synchronization in Rats with Spinal Cord Injury” Read More »

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อำเภอท่าศาลา-สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอท่าศาลาและอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นพื

โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม อำเภอท่าศาลา-สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ดูงานIMI

IMI ตะลุยโลก ณ โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมดีๆของรุ่นพี่เรา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่

IMI ตะลุยโลก ณ โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี Read More »

Scroll to Top