Info

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS66 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น. อาจารย์และนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรับฟังข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อภายใต้หัวข้อ หลักสูตรที่ใช่ สำนักวิชาที่ชอบ
โดยกำหนดการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสำนักวิชาที่เข้าร่วมตามเวลาที่ได้กำหนดดังนี้

09.30-10.00 น.   สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
10.00-10.30 น.   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
10.30-11.00 น.   สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
11.00-11.30 น.   สำนักวิชานิติศาสตร์
11.30-12.00 น.   สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ตอนรับนักเรียนและกล่าวทักทาย เวลา 10.30 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี ได้เข้าแนะแนวหลักสูตรต่าง ๆ ในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้กับ อาจารย์และนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ “หลักสูตรที่ใช่ สำนักวิชาที่ชอบ” ณ ห้อง 5301 ชั้น อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้งนี้นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชจำนวน 100 คน ประกอบไปด้วย นักเรียนสายวิทย์จำนวน 50 คน ได้เรียนรู้ต่อ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นักเรียนสายศิลป์จำนวน 50 คน ได้เรียนรู้ต่อ ณ ศาลจำลอง
          โดยในปีการศึกษา 2566 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะดำเนินการเปิดรับนักศึกษาใหม่รอบ Portfolio 1.1 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/infomatics.wu และ หากสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ที่ https://entry.wu.ac.th/
          สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (School of informatics) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีต้องรับน้องๆ ทุกคนครับ

Facebook Comments Box