Info

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS66 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางประชาสัมพันธ์ “5 หลักสูตรน่าเรียน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธณรมราช

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้กล่าวทักทาย นักเรียนและอาจารย์ เวลา 9.00 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี  และ นักวิชาการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นาย วีรยุทธ์  บุญพิศ ซึ่งได้เข้าแนะแนวหลักสูตรน่าเรียน ในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้กับ อาจารย์และนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักรียนภายใต้หัวข้อ “หลักสูตรที่ใช่ สำนักวิชาที่ชอบ” ทางสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์หวังว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับแนวทางการศึกษาต่อ รวมไปถึงสามารถค้นหาความชอบ ความสนใจ และ เส้นทางการศึกษาต่อในอนาคต ของตนเองได้ผ่านการประชาสัมพันธ์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ทางสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณทางโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้ให้โอกาสสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาแก่นักเรียนมันธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวน และได้รับการตอนรับจากอาจารย์ผู้ประสานงานอย่างดีเยี่ยม
          โดยในปีการศึกษา 2566 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะดำเนินการเปิดรับนักศึกษาใหม่รอบ Portfolio 1.1 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/infomatics.wu และ หากสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ที่ https://entry.wu.ac.th/
          สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (School of informatics) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีต้องรับน้องๆ ทุกคนครับ

Facebook Comments Box