Info
IT

น้อง ๆ รวมใจจัดงานบายเนียร์ให้พี่บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลและหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วมจัดงานบายเนียร์ให้พี่บัณฑิตที่จบในปี 2563 และ 2564 ณ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            งานบายเนียร์ถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเลยก็ว่าได้เนื่องจากน้อง ๆ จะรวมตัวกันเพื่อจัดงานบายเนียร์เพื่อแสดงความยินดีให้กับพี่บัณฑิตที่จบในปีนั้น ๆ ซึ่งภายในงานมีโชว์การแสดงจากน้อง ๆ ทุกชั้นปี เพื่อให้พี่บัณฑิตได้รับชม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน เป็นกันเอง

Facebook Comments Box