Info

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม รับประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จด้านการรับนักศึกษา ระดับยอดเยี่ยม

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม รับประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จด้านการรับนักศึกษา ระดับยอดเยี่ยม

  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม ประชุมสรุ …

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม รับประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จด้านการรับนักศึกษา ระดับยอดเยี่ยม Read More »

สุดปัง!! นักศึกษาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ คว้า 2 รางวัลเวที EDC Pitching ภายใต้หัวข้อ “Digital in Hand”

          นักศึกษาหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักว …

สุดปัง!! นักศึกษาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ คว้า 2 รางวัลเวที EDC Pitching ภายใต้หัวข้อ “Digital in Hand” Read More »

ดูงานกับหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

กิจกรรมดีๆของชาวเรากับหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ ในโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและจิตอาสาเก็บขยะริมหาด

           เมื่อวันที่ 6- …

กิจกรรมดีๆของชาวเรากับหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ ในโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและจิตอาสาเก็บขยะริมหาด Read More »

Info

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (Wulib) จัดกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ ” AI กับอนาคตของโลก (AI in the Future World) ” ในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

      วันที่ 28 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลั …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ (Wulib) จัดกิจกรรม เสวนาในหัวข้อ ” AI กับอนาคตของโลก (AI in the Future World) ” ในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 Read More »

ยินดี รศ.

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ขอแสดงความยินดีแด่ …

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

“การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สู่จักรวาลนฤมิตร (AI-MHT)”

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม สำนักวิชาสารสนเทศาสตร์ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมขอแสด …

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม สำนักวิชาสารสนเทศาสตร์ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Read More »

ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย Scopus Q1

หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ขอแสดงความยินดีกับผู …

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย Scopus Q1 Read More »

ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ชาลี แก้วรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย Scopus Q1

หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ขอแสดงความยินดีกับอา …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ชาลี แก้วรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย Scopus Q1 Read More »