Info

ข่าวประชาสัมพันธ์

รุ่นพี่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศแนะแนวหลักสูตรการเรียน

รุ่นพี่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 (ศิษย์เก่า …

รุ่นพี่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศแนะแนวหลักสูตรการเรียน Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-12.00 ทางหลั …

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายรับนักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายร …

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายรับนักศึกษา Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประช …

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช Read More »