patsaraporn saena

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน การเขียน Application UKPSF เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานระบบสากล UKPSF

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. สำน …

Read More »

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากพี่สู่น้อง : นิเทศศาสตร์มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัดดีน ตุลยาพงศ์ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดถ่ายภาพ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานศิลป …

Read More »

ทีมถ่ายทอดสด นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดเต็ม ถ่ายทดสดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal ผ่านโปรแกรม ZOOM กว่า 80ห้อง

เมื่อวันที่ 10 – 12  กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ห …

Read More »

อบอุ่นหัวใจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ รุ่น 23 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางส …

Read More »

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ การผลิตรายการในสตูดิโอ มั่นใจห้องเรียนปลอดภัย ตามมาตรการ Social Distancing

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  เข้าเรียนภาค …

Read More »

การ์ดไม่ตก! นิเทศศาสตร์ ยกกอง ถ่ายทำสารคดีนอกสถานที่ เรียนอย่างมั่นใจ ตาม “วิถีนิวนอร์มัล”

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ออกกองถ่ายทำสารคดี …

Read More »

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ การผลิตรายการในสตูดิโอ มั่นใจห้องเรียนปลอดภัย ตามมาตรการ Social Distancing

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  เข้าเรียนภาค …

Read More »

นักศึกษานิเทศศาสตร์ เรียนภาคพิเศษ ฝึกปฏิบัติ เตรียมพร้อมลุยถ่ายงานสารคดี

หลังจาก ผ่อน “คลายล็อกดาวน์” ระยะที่ 4 …

Read More »

นักศึกษานิเทศศาสตร์ โชว์ฝีมือ ออกแบบ Portfolio รูปแบบ PhotoBook

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร …

Read More »