prateep kongkla

บรรยากาศนักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ เรียนการออกแบบและพัฒนาเว็บ

บรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซ …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ รับเสื้อช็อปมอบโดยประธานหลักสูตร

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หล …

Read More »

เดลินิวส์พาดหัวข่าว น้องนัท วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ หนุ่มมาดเท่ไม่แคร์อุปสรรค ไอเดียซ่อมรถออนไลน์

นายณัฐพล บุญสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศ …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 1 พบคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร์

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 253 นักศึกษาวิศวกรรมซอฟตแวร์ชั …

Read More »

เดลินิวส์พาดหัวข่าว หนุ่มกาย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ ผุดแอพปลูกต้นไม้

นายบุรินทร์ พันธ์ชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร …

Read More »

นักศึกษาใหม่63 พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แ …

Read More »

นักศึกษาใหม่63 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เรียนรู้การสร้าง Line Chat Bot

วันที่ 10 มิถุยายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการนัดหมายเพ …

Read More »

ผลงานของนักศึกษาปี 2 รายวิชาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

รายวิชาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์สอ …

Read More »

นำเสนอโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ โดยใช้ Microsoft Team Part#3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 …

Read More »

ผลงานของนักศึกษาปี 3 รายวิชาข้อมูลขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูลอัตโนมัติ

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ …

Read More »