Home / prateep kongkla

prateep kongkla

งานสัมนาวิชาการประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 …

Read More »

รุ่นพี่วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้ความรู้รุ่นน้อง

ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ในรายวิชากระบวนการวิศวก …

Read More »

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายเด็ก(ไลค์)สาระ

เด็ก(ไลค์)สาระ ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมสนุกและเรียนรู้ใ …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก และอาจารย์คณิตสรณ์ ส …

Read More »

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดั …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มาชมบรรยากาศการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์ …

Read More »

แนวปฏิบัติที่ดี หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์นำเสนอ แนวปฏิบัติที่ดีตาม …

Read More »

บรรยายกาศการเรียนการสอนนักศึกษาปี 1 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการรับสมัครนักศึกษาที่ผ่ …

Read More »