Home / prateep kongkla

prateep kongkla

10 คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ …

Read More »

รุ่นพี่วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1 แนะนำหลักสูตร

วันนี้มาฟังรุ่นพี่จากหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รุ่ …

Read More »

กิจกรรมนำเสนอสหกิจศึกษา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2562 ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 …

Read More »

มาเรียนรู้การสร้างอุปกรณ์ตรวจจับควันและไฟด้วย NodeMCU โดยนักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์

มาเรียนรู้การสร้างอุปกรณ์ตรวจจับควันและไฟด้วย Node …

Read More »

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม CodeIgniter Framework

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒน …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เดินทางจัด Roadshow โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาว …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เดินทางจัด Roadshow โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาว …

Read More »