Home / ข่าวกิจกรรม (page 10)

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันการศึกษา

ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศด …

Read More »

บรรยากาศของน้องๆ ที่เข้าร่วมสนุกในโซนนิเทศศาสตร์

ภาพบรรยากาศของน้องๆ ที่เข้าร่วมสนุกในโซนนิเทศศาสตร …

Read More »

เบื้องหลังการถ่ายภาพนิ่งรายวิชาถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

ภาพเบื้องหลังการถ่ายภาพนิ่งรายวิชาถ่ายภาพเพื่องานน …

Read More »