Home / ข่าวกิจกรรม (page 14)

ข่าวกิจกรรม

อบรม “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ รุ่น 1”

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาส …

Read More »

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน

เนื่องในวันวิสาขบูชา นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรเท …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เข้าร่วมประกวดโครงการของ KFC Community Hero 2017

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร …

Read More »

นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่1 ลงพื้นที่ถ่ายภาพในรายวิชาถ่ายภาพเบื้องต้น

ภาพเบื้องหลังนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่1 ลงพื้นท …

Read More »