Home / ข่าวกิจกรรม (page 3)

ข่าวกิจกรรม

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาทางสำนักวิชา …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพิ่มความพร้อมแก่นักพัฒนาเกมมือถือและมัลติมีเดียรุ่นใหม่

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เสริมความ …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Walailak Young Ambassador Camp 2018

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาล …

Read More »

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และคณาจารย์ หลักสูตร MIT เข้าร่วมสัมมนา”หัวข้อ: หลักจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และคณาจารย์หลักส …

Read More »

ภาพบรรยากาศ ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม Intro…to The Magazine Editing

ห้องเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ น่าเรียน …

Read More »

หลักสูตร IT พร้อมรุ่นพี่ ต้อนรับน้องๆ ค่าย Seedcamp

วันนี้วันดี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์เปิดบ้าน พบเด็ก …

Read More »

ภาพบรรยากาศ คอร์สอบรมหลักสูตรทำโมล,การหล่อเรซิ่น

ภาพบรรยากาศ คอร์สอบรมหลักสูตรทำโมล,การหล่อเรซิ่น # …

Read More »

นักศึกษา internship student จากประเทศฝรั่งเศส นำเสนอผลงานในรายวิชา MIT-991 Seminar หลักสูตร MIT สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

นักศึกษา internship student จากประเทศฝรั่งเศส Bric …

Read More »