Home / ข่าวกิจกรรม (page 5)

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันลงพื้นที่หาอัตลักษณ์ และ ยกระดับผลิตภัณฑ์

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเข้าร่วมปร …

Read More »

นักศึกษานิเทศศาสตร์ปีการศึกษา 2561 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพบรรยากาศนักศึกษานิเทศศาสตร์ปีการศึกษา 2561 พบอา …

Read More »

บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ กับภารกิจบันทึกวิดีทัศน์การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเต็มรูป

ประมวลภาพ บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำ …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดตั้งชมรม Share Dev

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดตั้งชมรม Shar …

Read More »

คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาสารสนเทศฯ ร่วมโครงการสัมมนาฯ

ในระหว่างวันที่ 15-17  กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนั …

Read More »

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงานด้านสื่อ ณ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงานด้านสื่อ ณ กรุงเ …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเข้าร่วมประชุมและลงพื้นยกระดับหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ อำเภอลานสกา และ อำเภอปากพนัง

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเข้าร่วมปร …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการ “ท่องเที่ยว otop นวัตวิถี”

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเข้าร่วมปร …

Read More »