ข่าวประชาสัมพันธ์

สุดยอด!!! ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ” ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับพี่เดี …

Read More »

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท เข้ารับฟังการเสนอแนะแนวทางการทำวิทยานิพนธ์ จากผู้อำนวยการหลักสูตร MIT

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา  …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อทำความร่วมมือการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่าน สำนักวิชา …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน การเขียน Application UKPSF เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานระบบสากล UKPSF

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. สำน …

Read More »

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Boosting IT Senior Project ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารส …

Read More »

อ.ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล MTA ม.วลัยลักษณ์ แสดงงานนิทรรศการนานาชาติ “Art During COVID 19, The Pandemic”

อ.ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล แสดงงานนิทรรศการนานาชาติ “A …

Read More »

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 63

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สาขาวิชา …

Read More »

MTA ม.วลัยลักษณ์ ร่วม กับบริษัทบิกเบรนพิคเจอร์ จำกัด และบริษัท 12-2-24 จัด”เสวนาผู้ผลิต นักคิดนักสร้างสรรค์ “

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม ร่วม ก …

Read More »

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากพี่สู่น้อง : นิเทศศาสตร์มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัดดีน ตุลยาพงศ์ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดถ่ายภาพ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานศิลป …

Read More »