Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบการให้บริการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย”

  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีส …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก และอาจารย์คณิตสรณ์ ส …

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก …

Read More »

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดั …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะ ครูแนะแนว

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเท …

Read More »

บริษัทยานนิกซ์ บริษัทอันดับหนึ่งที่ให้บริการ visual Effect แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ครับ บริษัทยานนิกซ์ บริษัทอั …

Read More »

หลักสูตร DIM จัดสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร DIM ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัด …

Read More »

จุดเช็คอินใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรา “สวนวลัยลักษณ์”

  จุดcheck in ใหม่ สวนวลัยลักษณ์ walailak par …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาชมบรรยากาศการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีสารส …

Read More »