Home / ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดั …

Read More »

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับรางวัลในงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมบั …

Read More »

ศิษย์เก่า DIM คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2018

……..“หลักสูตรเรามาถูกทางแล้วครับอาจารย …

Read More »

ผลงานนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเกมส์ด้วยภาษา Python

วันนี้จะพามาดูผลงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสาร …

Read More »

เด็กนิเทศ ม.วลัยลักษณ์ ได้รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นภาคใต้ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 

เด็กนิเทศ ม.วลัยลักษณ์ ได้รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดี …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัล 1 แสนบาท

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัล …

Read More »