Home / ข่าวอบรม

ข่าวอบรม

คณาจารย์เเละนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมการฝึกอบรม IKCEST Training Program for Silk Road Engineering Science and Technology Development

เมื่อวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านคณาจาร …

Read More »

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ จัดอบรมการออกแบบสื่อ Motion Graphic อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์เเละสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดั …

Read More »