Previous
Next
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการเรียนการสอน / วิจัย / บริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ขอเเสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคนเก่ง พี่อ้อม วชิรพรณ ทองวิจิตร ในโอกาสได้รับคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพเเละหน้าที่การงาน

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ขอเเสดงความยินดีกับ พี่เดียร์ ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล ในโอกาสได้รับคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพเเละหน้าที่การงาน ประจำปี 2564