สารสนเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์เปิดตัว VR ท่องเที่ยวนครศรีฯ แห่งแรกของภาคใต้

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ห้อง Southern Gallery ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีส่งมอบเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Virtual Reality : VR เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และเปิดงาน Informatics Runway ซึ่งสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.)ได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของภาคใต้ โดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การเปิดตัวเทคโนโลยี VR เพื่อการท่องเที่ยวดังกล่าวนั้น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนหลายโครงการ สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR ที่เปิดตัวในครั้งนี้ ได้นำสถานที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตลาดร้อยปีปากพนัง มาใช้เป็นต้นแบบและยังถือเป็นแห่งแรกของภาคใต้ที่นำ VR มาใช้ในการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขยายไปทำยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อำเภอลานสกา อำเภอขนอม อำเภอสิชล