ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561

เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561

ผลงาน Final Project ในรายวิชา MMA-222 : Digital Art

ผลงาน Final Project ในรายวิชา MMA-222 : Digital Art

ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันการศึกษา

ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันการศึกษาแกนนำที่มีศักยภาพการเรียนการสอนด้านสื่อดิจิทัล...

Oracle Academy และ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดอบรมฟรี

Oracle Academy บริษัทออราเคิลคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด กับทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมงาน Thaitechnet ...

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตนิเทศศาสตร์ทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตนิเทศศาสตร์ทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ ....

เตรียมพบกับ "AR LungSook"

เตรียมพบกับ "AR LungSook"

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัล 1 แสนบาท จากท่านอธิการบดี

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัล 1 แสนบาท จากท่านอธิการบดี และนำเสนอผลงาน handhelp แอพพลิเคชันสำหรับการแปลภาษามือ ในงาน wu demo day 31 ตุลาคม 2560 ...

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมประกวดโครงการของ KFC Community Hero 2017

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมประกวดโครงการของ KFC Community Hero 2017 ....

ค่ายพัฒนาโปรแกรมด้วย Continuous Integration Process

ค่ายพัฒนาโปรแกรมด้วย Continuous Integration Process...

ค่าย SWE ไหวป่ะ

ค่าย SWE ไหวป่ะ...

กิจกรรมกีฬา ITM Network Game 2017

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network Games 2017 ขึ้น ....

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็น 2 ทีม ใน 10 ทีมสุดท้าย

นางสาววิจิตรา วัชนะประพันธ์ (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) และนางสาววนารัตน์ ตรีเภรี (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็น 2 ทีม ใน 10 ทีมสุดท้าย จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี True Young Producer Award 2017 ได้รับทุนผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณา ทีมละ 15,000 บาท ...