ข่าวกิจกรรม

WU Boot Camp (Design Thinking)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม WU Boot Camp (Design Thinking) โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MTA) ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของรายวิชา Entrepreneurship Education ....

นำเสนอเทคโนโลยี AR งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ต่อรองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้า...

Informatics runway @เซ็นทรัลนครศรีฯ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำนักวิชา เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ที่ห้อง Southern Gallery ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี...

กิจกรรม I wanna be Digital Citizen

"กิจกรรม I wanna be Digital Citizen จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิต้านทานทางความคิดให้กับเยาวชนในการรู้เท่าทันสื่อ ....

ค่ายพัฒนาโปรแกรมด้วย Continuous Integration Process

ค่ายพัฒนาโปรแกรมด้วย Continuous Integration Process...

ค่าย SWE ไหวป่ะ

ค่าย SWE ไหวป่ะ...

กิจกรรมกีฬา ITM Network Game 2017

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วิชาการ ร่วมมหาวิทยาลัย ITM Network Games 2017 ขึ้น ....

หลักสูตรไอทีนำนักศึกษาเข้าพบส่วนกิจการเพื่ออธิบาย Senior Project

หลักสูตร IT นำโดย อ.ณิชนันทน์ ได้มีโอกาสเข้าไปอธิบายภาพรวมในการทำ senior project ทั้ง 3 ด้าน...

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาการประกาศและการดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

วันนี้เก็บภาพบรรยากาศการเรียนวิชาการประกาศและการดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์...

ภาพบรรยากาศของน้องๆ ที่เข้าร่วมสนุกในโซนนิเทศศาสตร์งาน InfomaticsRunway

ภาพบรรยากาศของน้องๆ ที่เข้าร่วมสนุกในโซนนิเทศศาสตร์ น้องๆได้ลองใช้อุปกรณ์ โดยมีพี่ๆให้คำแนะนำอยู่ข้างๆ หากน้องๆคนไหนสนใจ ยังเหลืออีก 2วัน เสาร์ที่20-21 มกราคม 2561 สำหรับงาน InfomaticsRunway...

นักศึกษาได้มีโอกาศเยี่ยมชม Office ของ Taskworld

นักศึกษาได้มีโอกาศเยี่ยมชม Office ของ Taskworld ซึ่งพัฒนา Project management tool จำหน่ายในหลายประเทศ อาทิเช่น เยอรมนี เกาหลี เป็นต้น ....

อบรมการใช้งาน docker tool โดยวิทยากร คุณบวบ Suradet Petcharanon

อบรมการใช้งาน docker tool โดยวิทยากร คุณบวบ Suradet Petcharanon ...

ภาพบรรยากาศค่ายวิชาการประดู่นิวส์

ภาพบรรยากาศค่ายวิชาการประดู่นิวส์ นำเสนอผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติประดู่นิวส์ ปีที่12 ของรายวิชาการบรรณาธิกรและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ....

ภาพบรรยากาศการออกทริปที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ภาพบรรยากาศการออกทริปที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ของนักศึกษาเอกเลือกวารสารในรายวิชาเขียนสารคดี นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการการเตรียมข้อมูลการเดินทาง...

ภาพเบื้องหลังลงพื้นที่ถ่ายภาพนิ่ง หัวข้อโรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพเบื้องหลังลงพื้นที่ถ่ายภาพนิ่ง หัวข้อโรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชาถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ ...

บรรยากาศการถ่ายภาพ Workshop Portrait Harley Quinn ของนักศึกษาชั้นปีที่3 นิเทศศาสตร์

บรรยากาศการถ่ายภาพ Workshop Portrait Harley Quinn ของนักศึกษาชั้นปีที่3 ในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ ....

ภาพเบื้องหลังการถ่ายภาพนิ่งรายวิชาถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

ภาพเบื้องหลังการถ่ายภาพนิ่งรายวิชาถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่3ในหัวข้อ Portrait Concept ...

รุ่นพี่ไอที และอาจารย์ได้ไปแนะแนวหลักสูตร IT ม.วลัยลักษณ์ ที่โรงเรียนชะอวด

รุ่นพี่ไอที และอาจารย์ได้ไปแนะแนวหลักสูตร IT ม.วลัยลักษณ์ ที่โรงเรียนชะอวด...

กิจกรรม Agile workshop

กิจกรรม Agile workshop โดยพี่เย็น เย็นฤดี ชาญวิรวงศ์ ตำแหน่ง Senior Project Manager และ Scrum Master บริษัท Azure Computer (Thailand) Co.,Ltd....

กิจกรรมเปิดโลกแห่งจินตนาการ

วันนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษา ได้มีโอกาสเปิดโลกแห่งจินตนาการ ชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่ การนำมาผสมกันระหว่างการแสดง แอนนิเมชั่น และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ...

รุ่นพี่ไอทีปี 2(ศิษย์เก่าจากศรีธรรมราชศึกษา) ไปแนะแนวหลักสูตร IT

รุ่นพี่ไอทีปี 2(ศิษย์เก่าจากศรีธรรมราชศึกษา) ไปแนะแนวหลักสูตร IT ม.วลัยลักษณ์ ที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา วันที่ 23 พ.ย. 2560 ค่ะ น้องๆ ทุกคนน่ารักมากๆ ตั้งใจฟังมาก ...

นักศึกษานิเทศศาสตร์เข้ารอบประกวดระดับประเทศ

นักศึกษานิเทศศาสตร์เข้ารอบประกวดระดับประเทศ....

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-12.00 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก...

บรรยากาศ พี่ๆจากบริษัทยานนิกซ์มาเยี่ยมน้องๆ

บรรยากาศ พี่ๆจากบริษัทยานนิกซ์มาเยี่ยมน้องๆ พบปะพูดคุยเล่าประสบการณ์ดีๆในการทำงานให้กับน้องๆ MTA WU อย่างเต็มที่ ในบรรยากาศที่สบายเป็นกันเอง...

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศดูงานที่จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล

เนื่องในวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ.2560 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปดูงานที่จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ....

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา MTA60-102

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา MTA60-102 : การวาดเส้น และรายวิชา MTA60-103 : หลักการใช้สี...

อบรม zbrush วันแรก กับ อาจารย์นาวิน

อบรม zbrush วันแรก กับ อาจารย์นาวิน...

เตรียมให้กับนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อีก 1 ความพร้อมที่เราเตรียมให้กับนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในการจัดการระบบ Render Farm และ ระบบ Nas ....

ภาพบรรยากาศฟังประสบการณ์ เรียนรู้เบื้องหลัง Zootopia

ภาพบรรยากาศฟังประสบการณ์ เรียนรู้เบื้องหลัง Zootopia การวางแผนงานและการทำงานร่วมกันในแบบฉบับของ Disney โดย Mr. Bradford Simonsen ที่บินตรงมาจาก วอลต์ ดิสนีย์ เพื่องานนี้โดยเฉพาะ...

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 'การบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในบริบทของแผนเศรษฐกิจดิจิทัล'

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 'การบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในบริบทของแผนเศรษฐกิจดิจิทัล'...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้าง Portfolio ขั้นเทพ ฉบับ Thailand 4.0 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้าง Portfolio ขั้นเทพ ฉบับ Thailand 4.0 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” ....

DIM Road Show.

DIM Road Show วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เจอกันที่งานวิชาการ รร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศร๊ธรรมราช ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ...

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานจากการแข่งขัน startup thailand league ต่อท่านอธิการบดี

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานจากการแข่งขัน startup thailand league ต่อท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี และ Mr Samuel Ang Director Innovation & Entrepreneurship Temasek Polytechnic,Singapore ....

Pronto Marketing is a huge believer in giving back and supporting the community

Pronto Marketing is a huge believer in giving back and supporting the community. We are always thrilled to see and help young coders thrive in this industry. ...

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อพบปะพูดคุยรับทราบกิจกรรม แนะแนวทางการศึกษา ให้นักศึกษาทุกชั้นปี...