Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้ที่สนใจออกแบบและส่งโลโก้เข้าประกวด

ขอเชิญผู้ที่สนใจออกแบบและส่งโลโก้เข้าประกวด

สำนักนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ขอเชิญผู้ที่สนใจออกแบบและส่งโลโก้เข้าประกวด โดยมีข้อความดังนี้
iSchool   School of Informatics และ Walailak University
ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัล
รางวัลที่ 1      2000 บาท
รางวัลที่ 2      1500 บาท และ
รางวัลที่ 3      1000 บาท
กำหนดให้ออกแบบโลโก้และวางบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อยืด เสื้อโปโล แก้วน้ำ
และอื่นๆ สิ้นสุดการส่งผลงาน วันที่ 15 เมษายน 2562 โดยนำส่งผลงานได้ที่
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 หรือ inbox มาได้ที่ https://www.facebook.com/MTA.Walailak/
Facebook Comments

Check Also

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 …