Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

เรียนๆเล่นๆ บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา MTA60-226 Game Introduction

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน อ.พรหมคีรี ร่วมแสดงบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกในโครงการ otopนวัตวิถี ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันร่วมออกแบบและนำเทคโนลียี VR มาใช้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน อ.พรหมคีรี ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ณ.ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (ห้อง บงกชรัตน์ 3)

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

วันที่ 2 บรรยากาศในการนำเสนอผลงานจากการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม Multimedia Technology Animation and Game # WALAILAK UNIVERSITY

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

บรรยากาศในการนำเสนอผลงานจากการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม Multimedia Technology Animation and Game # WALAILAK UNIVERSITY

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

ประทับใจ “ค่ายเด็ก Like สาระ (Weekend camp)” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมค่ายเด็ก Like สาระ วันที่ 26-27 มกราค …

Read More »

รุ่นพี่วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้ความรู้รุ่นน้อง

ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ในรายวิชากระบวนการวิศวก …

Read More »

คณาจารย์ DIM จัดจัดงานเลี้ยงปีใหม่และกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตร

คณาจารย์ DIM จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ร่วมกับนักศ …

Read More »

หลักสูตร IT เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนวิเชียรมาตุจัดค่ายอบรมวิชาการ IoT@IT-WU camp 2019

ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายอบรมวิชาการ IoT@IT-WU camp 20 …

Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันกับบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชา MTA60-103 : หลักการใช้สี

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริ …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดต่อเนื่อง ค่าย “เด็ก Like สาระ” ครั้งที่ 2 เปิดบ้านรับนักเรียน ม.6 จากโรงเรียนจรัสพิชากร

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายเด็ก Like สาร …

Read More »