ข่าวกิจกรรม

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน การเขียน Application UKPSF เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานระบบสากล UKPSF

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. สำน …

Read More »

อ.ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล MTA ม.วลัยลักษณ์ แสดงงานนิทรรศการนานาชาติ “Art During COVID 19, The Pandemic”

อ.ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล แสดงงานนิทรรศการนานาชาติ “A …

Read More »

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 63

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สาขาวิชา …

Read More »

MTA ม.วลัยลักษณ์ ร่วม กับบริษัทบิกเบรนพิคเจอร์ จำกัด และบริษัท 12-2-24 จัด”เสวนาผู้ผลิต นักคิดนักสร้างสรรค์ “

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม ร่วม ก …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนา วรขัตติยราชนารี”

คณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รวมใจร่ …

Read More »

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากพี่สู่น้อง : นิเทศศาสตร์มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัดดีน ตุลยาพงศ์ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดถ่ายภาพ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานศิลป …

Read More »

ทีมถ่ายทอดสด นิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดเต็ม ถ่ายทดสดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal ผ่านโปรแกรม ZOOM กว่า 80ห้อง

เมื่อวันที่ 10 – 12  กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ห …

Read More »

อบอุ่นหัวใจ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ รุ่น 23 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางส …

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติม …

Read More »