ตราสัญลักษณ์สำนักวิชาและหลักสูตร

ตราสัญลักษณ์สำนักวิชาและหลักสูตร

ตราสัญลักษณ์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตราสัญลักษณ์หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

ตราสัญลักษณ์หลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม

ตราสัญลักษณ์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ

ตราสัญลักษณ์หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์

ตราสัญลักษณ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล