ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ : 075-672207
Email : informatics.wu@gmail.com
Fax : 07567 2205

แผนที่

informatics_map

Informatics Studio
อาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์

อาคารวิชาการ 3
ชั้น 2 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

รูปภาพแผนที่ขนาดใหญ่
แผนที่การเดินทางมายังอาคารวิชาการ 3 และอาคารอาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์

อาคารวิชาการ 3
(สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้น 2)

สถานที่ติดต่อสำนักงานคณบดีและอาจารย์ในสำนักวิชา

Informatics Studio
(อาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์)

สถานที่ติดต่อนักวิชาการของแต่ละหลักสูตรในสำนักวิชา