ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ  กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

ข่าวผลงานนักศึกษา

ประสบการณ์สุดประทับใจ สหกิจศึกษาที่ ‘อินเดีย’ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ประสบการณ์สุดประทับใจ สหกิจศึกษาที่ ‘อินเดีย’ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

Informatics Talk

คุณคิดอย่างไรกับรูปแบบเว็บใหม่

จำนวนคนโหวต คน
  • ดีเยี่ยม
  • ดีมาก
  • ดี
  • ปานกลาง
  • พอใช้
  • เฉยๆ
  • โหวต