ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ อาจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันสุดท้ายของงาน Scholarship of teaching and learning : SoTL9 สัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ) ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการพิจารณาบทความ จำนวน 5 บทความ
วันนี้ (10 ม.ค.67) ในที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF และรางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง และนักศึกษา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Mr.WU Freshy Awards 2023
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับ น้องธัญ นายธีรภัทร กลางวัง นักศึกษาจากหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 MR.NAKHON SI THAMMARAT UNIVERSITY 2023 ในกิจกรรมการแข่งขัน ”กีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”