Info
info

นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศฯคว้ารางวัลประกวดร้องเพลง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 17 สำนักวิชา  
          โดยการประกวดร้องเพลงมหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกสำนักวิชาได้เข้าร่วมขับร้องบทเพลงมหาวิทยาลัย และเพลงสำนักวิชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบปีที่ 31 การแข่งขันร้องเพลงครั้งนี้เป็นโอกาสที่นักศึกษาของเราได้แสดงทักษะและความสามารถทางดนตรีของตนเอง และทำให้เห็นถึงความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ในวงการดนตรี
          สำนักวิชาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันร้องเพลงครั้งนี้ และขอให้มีความสุขและความสำเร็จในการพัฒนาทักษะด้านดนตรีของตนเองต่อไปด้วย