ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เชาวนันท์ ชุนดำ รองคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตร IMAG ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 นี้ ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ทางสำนักวิชาฯได้รับเกียรติให้เข้าร่วมออกบูธ จัด Workshop และนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของอาจารย์ในสำนักวิชาอีกด้วย
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย เด็กไลก์สาระ ครั้งที่ 3 เเล้วเจอกันวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 นี้ เช็คอินพร้อมกันที่ อาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์
แล้วมาร่วมสนุก กับกิจกรรมมันส์ๆได้ที่ค่ายของเรา ค่ายเด็กไลก์สาระ ครั้งที่ 3 ค่ายที่จะทำให้น้อง ๆ สนุกสุดมันส์ไปกับพวกเรา เปิดประตูสู่ความสนุกกับ 5 หลักสูตรที่ทันสมัย เริ่มจัดค่ายวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์