Info

“เปิดประสบการณ์จากคนที่ก้าวข้ามอุปสรรค” หลักสูตร ITD จัดกิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลจัดกิจกรรม รุ่นพี่เล่าประสบการณ์การทำงานให้รุ่นน้องก่อนไปสหกิจศึกษา ณ อาคารวิชาการ 6 โดยมี พี่นัท นายจรัญชัย ทองคำ มาเปิดประสบการณ์พร้อมแนะนำเทคนิคการทำงานให้น้องได้ฟัง

          หลักสูตรได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งนักศึกาไปสหกิจศึกษาซึ่งเมื่อเราเริ่มทำงานใหม่ๆ บางครั้งอาจรู้สึกว่ามีความยากลำบาก แต่หากเราเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ เราจะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลักสูตรจึงให้รุ่นพี่มาแชร์ประสบการณ์การทำงานให้กับรุ่นน้องเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตนเองในการทำงาน เช่น

1) การทำงานร่วมกับผู้อื่น: ระหว่างการทำงานคุณควรเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความสามารถและประสบการณ์จะช่วยให้เราได้เรียนรู้จากกันและกัน และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์ได้

2) การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง: การเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำในการทำงาน เพราะการพัฒนาตนเองจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน

3) การคิดอย่างคล่องแคล่ว: การคิดอย่างคล่องแคล่วเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะการคิดอย่างคล่องแคล่วช่วยเพิ่มความเร็วในการแก้ไขปัญหาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) การจัดการเวลา: การจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะการจัดการเวลาช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้และประสบการณ์และเทคนิคอื่น ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          หลักสูตรขอขอบคุณ พี่นัท นายจรัญชัย ทองคำ เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติสละเวลาเพื่อมาแชร์ประสบการณ์รวมไปถึงเทคนิคการทำงานต่าง ๆ ให้น้อง ๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสหกิจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ จะได้รับความรู้ต่าง ๆและนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Facebook Comments Box