สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ประวัติสโมสรนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์

          สโมสรนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2563 โดยคณะทำงานของนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 และ 2562

          ในปีการศึกษา 2563 นับเป็นปีแรกที่จัดให้มีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขึ้น  เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของสำนักวิชาและปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการวางแผนงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง

          สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมที่จะส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา จึงร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ประจำปี 2562 ร่วมกันโครงการจัดค่ายผู้นำนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมสโมสรนักศึกษา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มุ่งส่งเสริมภาวะผู้นำ การคิด การตัดสินใจและการแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาของสำนักวิชาให้มีความเข้มแข็งขึ้น

          จึงก่อตั้งสโมสรสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา

กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์

 • ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยและกิจกรรมนักศึกษา
 • จัดกิจกรรมภายในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

พ.ศ. 2564

  • กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
  • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่อุทยานพฤษกศาสตร์
  • กิจกรรม Info Friends

พ.ศ. 2565

  • กิจกรรมสานสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่
  • กิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อ สารสนเทศศาสตร์
  • กิจกรรม INFO Freshy Grand Award
  • กิจกรรม INFO LOVE MOMMY เด็กสาระบอกรักแม่
  • กิจกรรมเก็บหยะริมเล ณ หาดท่าสูง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  • กิจกรรมกีฬาสีภายในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (INFO Sport Day&INFO After Party 2022)
  • กิจกรรมกีฬาสีภายในประดู่เกมส์ (นภากาศสำแดง)

พ.ศ. 2566

  • กิจกรรมวาเลนไทน์นี้อย่ารีไทร์หนูนะ (ถ่ายรูปแสดงความรักคู่กับอาจารย์ผู้เป็นที่รักในสัปดาห์ Valentine)
  • กิจกรรมการซ้อมร้องเพลงเนื่องในวันสถาปณามหาวิทยาลัย
  • กิจกรรมประกวดร้องเพลงวลัยลักษณ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่สารสนเทศศาสตร์
  • กิจกรรมพุธบ่าย รอบรั้ววลัยลักษณ์ สมัครสมานพี่น้องสาระ
  • กิจกรรมพิธีไหว้ครูสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • กิจกรรม INFO Personality Grand Awards 2023
  • กิจกรรม INFO Star Pride 2023
  • กิจกรรม INFO Sports Day & After Party 2023
  • กิจกรรมเด็กสาระอาสาพัฒนาชุมชน (กิจกรรมพัฒนาชุมชนใน 4 สถานที่ มัสยิดบ้านป้าย – วัดสโมสร – วัดท่าสูง – หาดท่าสูง)
  • กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำ (คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์รุ่นที่ 5)
  • กิจกรรมกีฬาสีภายในประดู่เกมส์ (นภากาศสำแดง)
 • สายต่อการจัดตั้งสโมสรนักศึกษาสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์

ทำเนียบสโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2566

สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2564